Megfelelés és integritás
A megfelelés mindenkire kötelező

Hisszük: A siker csak akkor maradandó, ha valaki következetesen felelősen cselekszik.

A megfelelés mindenkire kötelező

Hisszük: A siker csak akkor maradandó, ha valaki következetesen felelősen cselekszik.

Megfelelés és integritás

A feddhetetlenség, valamint a törvényes és szabályszerű magatartás üzleti tevékenységünk alapja, és vállalatunkon és az egész Würth-csoporton belül a legmagasabb prioritást élvezi. Ezek képezik az alapot a vállalat értékének meghatározásához, minden ügyfél és üzleti partner megbecsült bizalmának elnyeréséhez, dolgozói jólétéhez, valamint a lehetséges kockázatoktól mentes fenntartható gazdasági sikerhez.

Magatartási kódex

Megfelelőségi kódex

Az egész cégcsoportra érvényes megfelelőségi kódex

A kölcsönös bizalom, a kiszámíthatóság, az őszinteség és az egyenesség a belső és külső kapcsolatok tekintetében mind azok az alapelvek, amelyek a Würth Csoportnál szilárdan megalapozottak. Különleges vállalati kultúra, amely olyan alapvető értékeken alapul, mint az összes alkalmazott és teljesítményének megbecsülése, valamint az ügyfelek iránti hatalmas elkötelezettség. Prof. Dr. h. c. mult. Reinhold Würth ezzel a megközelítéssel rakta le a családi vállalkozás alapjait.

 

Cselekedj meggyőződéssel – cselekedj a jó jövőért.

Hisszük: A siker csak akkor maradandó, ha valaki következetesen felelősen cselekszik. Számunkra ez nem csak a törvények betartását jelenti, hanem azt is, hogy a személyes viselkedést a közös értékekhez igazítsuk. Számunkra az integritás azt jelenti, hogy olyan etikai elvek szerint járunk el, mint a kölcsönös tisztelet, őszinteség, megbecsülés, felelősségtudat, megbízhatóság és tisztesség. Így nem csak az elvárásoknak kell megfelelnünk, betartanunk a hatályos jogszabályokat, valamint a vállalati szabályokat és előírásokat, hanem a gyakorlatba is át kell vinni céges értékeinket. Ezeket minden munkavállalónak, valamint üzleti partnereinknek támogatniuk kell, folyamatosan teljes meggyőződéssel, a „Mutassunk példát a megfelelőségről befelé és kifelé” mottóhoz híven.

Magatartási kódex

Az alapelveink

Magatartási kódex

Az alapelveink szilárdan rögzítve vannak a Magatartási Kódexben. Eligazítást, tanácsot és támogatást nyújt a megfelelő magatartáshoz a munkahelyen, a vállalat részeként és üzleti partnerként. Együtt vállaljuk a felelősséget pl. a tisztességes és szociális munkakörülményekért, valamint a környezetvédelemért azáltal, hogy kötelesek vagyunk betartani a vonatkozó törvényeket és rendelkezéseket, valamint a Magatartási Kódexet.

SpeakUp – Csoportszintű bejelentési rendszer

Vállalatunk számára kiemelten fontos a törvények, szabályok és belső utasítások betartása. A visszaéléseket ezért időben azonosítani kell, és speciális intézkedésekkel haladéktalanul meg kell előzni. A megtett intézkedések hatékonyságát rendszeresen értékelni kell. Ez mindenki figyelmét, valamint bejelentési hajlandóságát igényli a jogsértések vagy a szabályok bizonyított súlyos be nem tartása esetén. Nagy jelentőséget tulajdonítunk továbbá az ügyfelektől, üzleti partnerektől és harmadik felektől származó releváns bejelentéseknek. Ezért olyan rendszert hoztunk létre, amely lehetővé teszi a bűncselekményekre utaló jelek közlését, illetve a megfelelőségi vagy magatartási kódexünk súlyos megsértését. Ez egy webalapú rendszer (Business Keeper Monitoring System), amely a bejelentési forródrótunk (Reporting Hotline SpeakUp) műszaki alapja.

 
Eseményt jelentene – de hogyan?

Olyan konkrét kötelességszegést szeretne bejelenteni, amely a vállalaton belüli szabálysértésre utal? Ezután dönthet úgy, hogy ezt névtelenül vagy a neve megjelölésével teszi. A nyitott vállalati kultúránkkal szeretnénk arra ösztönözni, hogy fedje fel a nevét. Adatait bizalmasan kezeljük, és figyelembe vesszük valamennyi érintett fél jogos érdekeit. A bejelentési rendszer ezért a jó vállalatirányítás alapvető eleme. A SpeakUp a tisztességes és átlátható eljárás során védi a céget, az érintetteket és a bejelentőt. Ez szó szerint biztosítja a „Megfelelőség biztosítása” ígéretet.

Könnyű a bejelentést cégünknek továbbítani. Kérjük, először állítson be egy postafiókot a bejelentő rendszerben, melynek segítségével később fel tudjuk venni Önnel a kapcsolatot. Ezen túlmenően, bejelentésében bármikor további információkat adhat meg. Igény szerint a postafiókon keresztüli kommunikáció névtelenül is történhet.

Kérjük vegye figyelembe a következőt: A SpeakUp egyetlen célja, hogy felhívja a figyelmet a Würth-csoportnál feltételezett szellemi bűnelkövetésre vagy meghatározott súlyos szabálysértésre. Az ettől eltérő célra történő használat bűncselekménynek minősülhet.

 

Bejelentési forródrót

SpeakUp

Tegyen bejelentést – de megfelelő módon!

A megfelelés mindenkire kötelező! Ha konkrét jelét észleli a Würth Csoport számára kockázatot jelentő szabályok megsértésének vagy megszegésének, vegye fel a kapcsolatot a csoportszintű bejelentési rendszerünkkel. Ezúton szeretnénk kifejezni őszinte köszönetünket a cégünk káros magatartásától való megvédésében nyújtott segítségéért.